• Айтос
  • Общината
Кметовете на град Айтос в периода от 1878 г. до 1943 г.
Време е да си спомним за тези забравени общественици
14 партии, национални и местни коалиции и инициативни комитети са регистрирани за участие в местните избори в Община Айтос
От 19 септември започна регистрацията на кандидатските листи за кметове на кметства, кметове на общини и общински съветници. Срокът е 26 септември до 17 часа.
С водосвет, тържествен ритуал и празник на детските градини откриха ДГ "Слънце" в Айтос
Поздрав на кмета Васил Едрев към общността на новооткритата детска градина
ЧЕСТИТ ПЪРВИ УЧЕБЕН ДЕН И УСПЕШНА 2023/2024 УЧЕБНА ГОДИНА!
НА ДОБЪР ЧАС!
По проект, обновяват материалната база на Защитено жилище - Айтос
Общият бюджет по проектното предложение, по договор е в размер на 34 500.00 лв.
Кметът Васил Едрев се срещна с Дистрикт Гуверньора на Ротари България Христо Михайловски
Ротари и Общината възраждат старата спортна традиция - Лекоатлетическия крос "Злана есен" в парк "Славеева река".
МОЛИТВА ЗА ЗДРАВЕ И СПАСЕНИЕ И ТЪРЖЕСТВЕН РИТУАЛ ЗА ПОДНАСЯНЕ НА ВЕНЦИ И ЦВЕТЯ НА 6 СЕПТЕМВРИ В АЙТОС
Община Айтос отмени празничните прояви за Съединението
138 ГОДИНИ ОТ СЪЕДИНЕНИЕТО НА КНЯЖЕСТВО БЪЛГАРИЯ И ИЗТОЧНА РУМЕЛИЯ
ПРАЗНУВАМЕ ДЕНЯ, КОЙТО ПРЕДИ 138 ГОДИНИ ОБЕДИНИ ВСИЧКИ БЪЛГАРИ В ЕДНА ДЪРЖАВА.
На основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява Гюлбюз Есад, че...
На основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява Виктор Танев, че...
На основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява Али Алиев, че
На основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява Али Йозгюр, че...
Заповед №РД-08-649
Списък на длъжниците по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК
Обява по чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗ
На основание §4, ал.2 от ДР на ЗУТ Община Айтос съобщава на Димитър Христов от гр.Айтос, че...