• Айтос
  • Общината
Честит празник на мюсюлманите от община Айтос!
Поздрав на кмета Васил Едрев към мюсюлманската общност за Курбан Байрам!
На 31 юли стартира ремонтът на Айтоския проход
Инвестицията е за над 24,3 млн. лв.
КМЕТЪТ ОТЧИТА ПРЕД ГРАЖДАНИТЕ И СЪВЕТА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ ПОЛУГОДИЕТО НА 2020 Г.
Към отчета има приложения, които съдържат пълното наименование на обектите общинска собственост, наемателите и ползвателите, сроковете на договорите за наем и постъпилите средства в общинския бюджет от управлението на имотите общинска собственост.
Подписаха договор за финансиране на втори общ проект на Айтос и Одрин по Програма ИНТЕРРЕГ
Алятин Ур - Генерален секретар на Специализираната администрация на Одрин: "Айтос има чудесен екип и професионално работеща администрация"
Десетото заседание на Общински съвет - Айтос при засилени мерки за превенция
Ще се проведе на 30.07.2020 г. /четвъртък/ от 9.30 часа
Искат преобразуване на целодневната група в полудневна в с. Черноград
Причината - невъзможността да бъде осигурен минималният брой деца, съгласно изискванията
С кампания на открито, ДБТ-Айтос помага на търсещи работа и работодатели, засегнати от кризата
Информационна кампания на открито организира на 23 юли т.г. Дирекция "Бюро по труда" - Айтос
Общинският съвет ще заседава на 30.07.2020 г.
Вижте предварителния дневен ред
Откриха пречиствателната станция-първата в историята на Айтос!
ИНВЕСТИЦИЯТА Е ЗА НАД 18 000 000 ЛВ
Съобщение до Христо Илиянов Димов и Чигдем Димова...
Община Айтос уведомява гражданите, че на 09.06.2020г. от 9:00ч. ще бъде извършена обработка на зелените площи в парк „Славеева река“ и Градска градина срещу змии и кърлежи.
Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите.
Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите...
Уведомление за инвестиционно намерение от Ерол Осман и Гюляй Осман...
Съгласно последните промени на Закона за ветеринарномедицинската дейност (ДВ, бр.13 от 2020г., в сила от 14.02.2020г.) собствениците или ползвателите на животновъдни обекти, в това число животновъдните обекти - лични стопанства, подлежат на регистрация в ОДБХ, на чиято територия се намира обекта.
Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите.
Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите.
Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите.