• Айтос
  • Общината
Кметовете на град Айтос в периода от 1878 г. до 1943 г.
Време е да си спомним за тези забравени общественици
14 партии, национални и местни коалиции и инициативни комитети са регистрирани за участие в местните избори в Община Айтос
От 19 септември започна регистрацията на кандидатските листи за кметове на кметства, кметове на общини и общински съветници. Срокът е 26 септември до 17 часа.
С водосвет, тържествен ритуал и празник на детските градини откриха ДГ "Слънце" в Айтос
Поздрав на кмета Васил Едрев към общността на новооткритата детска градина
ЧЕСТИТ ПЪРВИ УЧЕБЕН ДЕН И УСПЕШНА 2023/2024 УЧЕБНА ГОДИНА!
НА ДОБЪР ЧАС!
По проект, обновяват материалната база на Защитено жилище - Айтос
Общият бюджет по проектното предложение, по договор е в размер на 34 500.00 лв.
Кметът Васил Едрев се срещна с Дистрикт Гуверньора на Ротари България Христо Михайловски
Ротари и Общината възраждат старата спортна традиция - Лекоатлетическия крос "Злана есен" в парк "Славеева река".
МОЛИТВА ЗА ЗДРАВЕ И СПАСЕНИЕ И ТЪРЖЕСТВЕН РИТУАЛ ЗА ПОДНАСЯНЕ НА ВЕНЦИ И ЦВЕТЯ НА 6 СЕПТЕМВРИ В АЙТОС
Община Айтос отмени празничните прояви за Съединението
138 ГОДИНИ ОТ СЪЕДИНЕНИЕТО НА КНЯЖЕСТВО БЪЛГАРИЯ И ИЗТОЧНА РУМЕЛИЯ
ПРАЗНУВАМЕ ДЕНЯ, КОЙТО ПРЕДИ 138 ГОДИНИ ОБЕДИНИ ВСИЧКИ БЪЛГАРИ В ЕДНА ДЪРЖАВА.
Община Айтос уведомява Данъчно задължените лица, че съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. и Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Айтос годишният размер на данъка върху таксиметров превоз на пътници за община Айтос за 2023 г. е в размер на 300 лв....
Община Айтос съобщава на Джеврие Хайрула и Мехмед Али от гр. Айтос, че...
Община Айтос съобщава на Хаккъ Исмаилов от с. Планиница, община Руен, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, че...
Уведомление от Община Айтос по по чл. 4 , ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение: „Изграждане на паркинг“ в УПИ II – за паркинг в кв. 136 по плана на гр. Aйтос...
Община Айтос уведомява гражданите, че на 23.08.2023г., 24.08.2023г. и 25.08.2023г. ще се извърши ларвицидна и имагоцидна обработка срещу комари в парк „Славеева река”, Градска градина и Гробищен парк – гр.Айтос.
Списък на длъжниците по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК
На основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява Шефие Айвазова, че...
На основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява Зоя Танева, че...
На основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява Есад Есад, че...
На основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява Емине Али, че...