• Айтос
  • Общината
Айтос Ви е поверил мисията да му дадете бъдеще!.
Бъдеще, с талантливи и професионално подготвени млади хора
МИГ- АЙТОС" С ДВУДНЕВЕН ПРАЗНИК НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ
Концерти, спортни турнири, творчески ателиета, изложение на местни производители и дегустация на продукти
ФИЛИП КУТЕВ - НАЙ-ИЗВЕСТНИЯТ АЙТОЗЛИЯ НА ВСИЧКИ ВРЕМЕНА
През м. ноември 2022 г. се навършват 40 години от кончината на композитора
АЙТОС ИЗБИРА НАЙ-ДОБРИТЕ В СПОРТА ПРЕЗ 2022 Г.!
ДО 11 ДЕКЕМВРИ ИЗБИРАМЕ СПОРТИСТ, ТРЕНЬОР И ОТБОР НА 2022 Г.
ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС-АЙТОС
НА 30 НОЕМВРИ 2022 ГОДИНА
Покана за събитие
от ActionCOACH България - за 23.11.22, гр.Бургас
Осветиха новата църква "Св. Рождество Богородично"в село Дрянковец
Света литургия отслужи Агатополски епископ Йеротей
228 дръвчета засажда Община Айтос на новите тротоари
Кампанията е една от най-мащабните до сега
ГОЛЯМ УСПЕХ ЗА АЙТОСКАТА БОРБА
ОТБОРНО ПЪРВО МЯСТО И 25 МЕДАЛА
"ПЪРВА КОПКА" ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА ДВА ПЪТНИ НАДЛЕЗА КРАЙ АЙТОС
Ж.П. ПРЕЛЕЗИТЕ ОТИВАТ В ИСТОРИЯТА
На основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява Андрей Ст. Болчев, че...
Във връзка с писмо с вх. № 92-00-315/11.11.2022г. на Директора на ТП „ДГС Айтос“, Община Айтос уведомява гражданите, че...
Съобщение по чл.32 от ДОПК
Община Айтос съобщава на „Дриймърс“ ООД със седалище гр. Бургас, че...
Уведомление до Алфер К. Темиз...
Община Айтос съобщава Стоян Канев от гр. Бургас, че...
В съответствие с изискванията на чл. 43, ал.2 от ЗВ, физическите лица - собственици или ползватели на недвижим имот, разположен в границите на населените места и селищните образувания, имат право на безвъзмездно водовземане до 10 куб.м на денонощие за собствени потребности от намиращите се в него повърхностни и подземни води.
Община Айтос съобщава на Йорданка Георгиева от гр. Бургас, че...
Напомняме на гражданите, собственици на водовземни съоръжения за подземни води – кладенци, сондажи, герани, че трябва да рег