• Айтос
  • Общината
"ОБЕДИНЕНИ СРЕЩУ COVID-19"
ФОНДЪТ ФИНАНСИРА ПРОЕКТ НА ОБЩИНА НА АЙТОС
Заповед на Министъра на здравеопазването от 11.05.2020 г.
При заетост до 30% от местата, разрешават концерти на открито, посещения в музеи и кина
Няма нищо по-хубаво от това, да обединяваме сили в името на доброто!
Успяхме!
НОВО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЧЕЛАРИТЕ
ОБЩИНА АЙТОС
Фонд “Обединени срещу COVID-19”: ДОБРОТО Е ПО ЗАРАЗИТЕЛНО ОТ ВИРУСА!
ОБЩИНА АЙТОС С БЛАГОДАРНОСТ КЪМ ФОНД "ОБЕДИНЕНИ СРЕЩУ COVID-19" ЗА СПОДЕЛЕНАТА ГРИЖА ЗА ХОРАТА В НУЖДА!
„Данон Сердика“ АД с втори дарителски транш за Община Айтос
Компанията предоставя безвъзмездно млечни продукти за 6770.40 лв
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЧЕЛАРИТЕ!
ОБЩИНА АЙТОС
ВАЖНО ЗА ПЧЕЛАРИТЕ!
ОБЩИНА АЙТОС-СЪОБЩЕНИЕ!
Айтос печели проекти и в извънредно положение
Одобрение получи втори общински проект от фонд "Обединени срещу COVID-19"
Напомняме на гражданите, собственици на водовземни съоръжения за подземни води – кладенци, сондажи, герани, че...
Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите....
Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите...
Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите...
На основание чл.26, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове, на всички заинтересовани граждани и организации се предоставя&nb
Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите...
До заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от датата на публикуване, за предложения и становища по Доклад относно План-сметка на приходите и разходите за битови отпадъци за 2021 г.
Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите...
Провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на складове с търговска част и офиси в имот №146003 по КВС за землището на гр. Айтос, местност "Могилата", общ. Айтос“, с възложител: Ненко Ненчев, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС)...
Уведомление за инвестиционно предложение от Емин Еминов по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда...