• Айтос
  • Общината
Празнично обръщение на кмета Васил Едрев
ЧЕСТИТА НОВА ГОДИНА!
ШЕСТ ПРОЕКТА ЗА 15 МЛН. ЛВ НА ОБЩИНА АЙТОС В ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА НА ДЪРЖАВЕН БЮДЖЕТ 2024
Проектите са за рехабилитация на общински пътища и благоустрояване на квартали в града
ДИРЕКТОРИТЕ ПРЕДКОЛЕДНО ПРИ КМЕТА
Присъстваха зам. кметовете Мариана Димова и Калоян Калоянов.
МАЛКИ КОЛЕДАРИ ОТ ТОПОЛИЦА С БЛАГОСЛОВ КЪМ КМЕТА И ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
Малчуганите нарекоха за здраве и берекет домакина, администраацията и жителите на общината.
Общината с коледен подарък за децата на Айтос
Зарадва ги с две нови детски площадки
ШЕСТ АЙТОСКИ СПОРТНИ КЛУБА ПОЛУЧИХА ГОДИШНАТА НАГРАДА "КЛУБ НА 2023 ГОДИНА
Наградата на Община Айтос се присъжда за спортни успехи и за привличане на децата в спортните клубове
Образователен център и ново местообитание на мечките в нов проект за Зоопарка
Сегашното местообитание на мечките е морално остаряло, заяви управителят Росица Златева пред Общинския съвет
Съветът актуализира бюджета, промените са в капиталова програма - 2023 г.
Остатъкът от средствата, определени за капиталови разходи, ще се използват за други обекти
Коледарски групи наричаха за здраве и берекет на традиционен празник-конкурс в Айтос
Коледарският празник в Айтос има над 20-годишна история
Списък на длъжниците по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК
Община Айтос уведомява гражданите, че във връзка с очаквано увеличение на кърлежовите популации на 12.06.2024г., ще се извърши пръскане срещу кърлежи на парк „Славеева река“ и Градска градина в гр.Айтос.
На 06.06.2024г. ще бъде извършена обработка срещу влечуги в парк „Славеева река“.
ЗАПОВЕД ЗА ПОЖАРООПАСЕН СЕЗОН В ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ
В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Айтос уведомява гражданите,че фирма ДП „НКЖИ“ Поделение „Електроразпределение“ РП Енергосекция Пловдив ще извърши третиране с наземна техника надлъжно на железопътната линия в междугарията Черноград- Айтос в периода от 04.06.2024г. до 11.06.2024г. с препарат „Наса таф“.
Във връзка с лятно-есенната кампания по прибиране на селскостопанската реколта уведомявам земеделските стопани на територията на Община Айтос да бъдат особено внимателни при използването на високогабаритна техника (комбайни, силажни комбайни, трактори, косачки и др.), като и да запознаят работниците и служителите си за опасностите при работа в близост до електропроводи високо напрежение.
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС по приложение №2 към чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда „Изграждане на ново водовземно съоръжение – тръбен кладенец (ТК) и проект за водовземане от подземни води, предназначени за поливане на насаждения от зеленчуци, зимни житни култури и плодни дръвчета в поземлени имоти с идентификатори 00151.503.25, 00151.503.30, 00151.503.31 по КК на гр. Айтос, местност „Кара Пелит“, община Айтос, област Бургас, с възложител „Храна от градината“.
Списък на длъжниците по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК
Съобщение до Сабина Христова, Метин Еминов и Мюмюн Еминов
ЗАЩО ДА СЪБИРАМЕ РАЗДЕЛНО?   6 причини, заради които трябва да събираш разделно отпадъците си:Спестяваме природни с