• Айтос
  • Общината
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТОПЛИТЕЛЕН СЕЗОН 2023/ 2024 Г.
ПОДАВАТ СЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ОБРАЗЕЦ
ПРОЯВИТЕ ПРЕЗ ФЕВРУАРИ И МАРТ
ПО ПОВОД 150 ГОДИНИ ОТ ГИБЕЛТА НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ И 145 ГОДИНИ ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ
Извънредно заседание на 14.02.2023 г.
С една точка в дневния ред
Общинският съвет ще заседава извънредно
Една точка в дневния ред - дарение от 10 хил. лв за пострадалите при земетресението в Турция
Важно съобщение!
На 10.02.2023 г. отдел МДТ в Община Айтос ще работи с граждани до 12.00 часа
Местните данъци и такси могат да бъдат заплащани с 5% отстъпка
Дирекция „Финанси, бюджет и данъчно облагане“ в Общна Айтос уведомява всички собственици и ползватели на недвижими имоти и собственици на превозни средства могат да заплащат дължимите местни данъци и такси за 2023 г.
Айтос празнува 145 години от Освобождението си!
Поклон, венци и цветя пред айтоските символи на Освобождението
Празнуваме 145 г. от Освобождението на Айтос!
6 февруари 2023 г., 10.00 часа, Параклис-костница "Св. Димитър"
АЙТОС ЩЕ СИ СЪТРУДНИЧИ СЪС СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СПОДЕЛЕНА УСЛУГА
Време е за среща на земляците в София!
На 10.02.2023г. /петък/, от 18.00 часа в Ресторант Клуб "КООП"
Заповед относно отмяна на режим на питейната вода в с. Раклиново, община Айтос.
Списък на длъжниците по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК
Предложенията и становищата следва да се представят в деловодството на община Айтос в Центъра за административно обслужване на адрес: гр.Айтос, ул.”Цар Освободител” № 3 или на следния имейл адрес: [email protected]
Община Айтос съобщава на Йордан Тодоров, Цанка Джамбазова от гр. Айтос и на Айшегюл Халил от гр. Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, че...
Списък на длъжниците по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК
На основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява Айтюл А. Йълмаз, че...
Обява за среща за обществено обсъждане
Уведомление от Община Айтос по по чл. 4 , ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение: „Основен ремонт на улици в гр.Айтос - Подобект 1. от о.т. 39 до о.т. 38-ул. „Чудни скали“ и Подобект 2. от о.т. 52 до о.т. 2053“- улица между улици „Ради Боруков“ и „Чудни скали“...
Община Айтос уведомява Севдалин Митков, че...