• Айтос
  • Общината
ЧЕСТИТ НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК!
ЧЕСТИТ ТРЕТИ МАРТ!
ОБЩИНАТА КУПУВА НОВ СПЕЦИАЛИЗИРАН ТРАУРЕН АВТОМОБИЛ
Средствата са заложени в бюджет 2024, един от критериите за доставката е опазване на околната среда
3 март 2024 г., 11.00 часа, площад „Свобода“
Програмата
ГОРСКОТО СТОПАНСТВО И ОБЩИНАТА ОТРАНО ТЪРСЯТ РЕШЕНИЯ - КАК ДА СЕ ИЗБЕГНАТ БЪДЕЩИ ПРОБЛЕМИ С ДОСТАВКАТА НА ДЪРВА
Новият директор на ДГС-Айтос Георги Николов на среща с кмета Васил Едрев и кметовете на населени места
НАД 120 ДЕЦА И МЛАДЕЖИ СКАЧАХА НА ОБЩИНСКОТО СЪСТЕЗАНИЕ „ЛЪВСКИ СКОК 2024“
Лъвският скок 2024 е на Емил Филипов Филипов- 290 см
Близо 7 млн. лв капиталови разходи в бюджет 2024
Общината изготвя на над 30 нови проекта за строителство и реконструкция
140 УЧЕНИЦИ УЧАСТВАХА ВЪВ ВОЛЕЙБОЛНИ ИГРИ 2024
Отборите на двете средни училища продължават надпреварата на Областния етап в Бургас
ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ ЗА 900 ХИЛ.ЛВ, - ИНВЕСТИЦИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА
Осигурени са средства за нови спортни площадки в пет общински училища
Заупокойна молитва и детски стихове в храма за 151 години от гибелта на Апостола
Заупокойна молитва и детски стихове в храма за 151 години от гибелта на АпостолаНа 19 февруари, деца и учители, родители, директори, граждани и ученици препълниха с цветя и вълнение храм "Св. Димитър" в Айтос. Заупокойна молитва в памет на
Община Айтос уведомява Данъчно задължените лица, че съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. и Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Айтос годишният размер на данъка върху таксиметров превоз на пътници за община Айтос за 2023 г. е в размер на 300 лв....
Община Айтос съобщава на Джеврие Хайрула и Мехмед Али от гр. Айтос, че...
Община Айтос съобщава на Хаккъ Исмаилов от с. Планиница, община Руен, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, че...
Уведомление от Община Айтос по по чл. 4 , ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение: „Изграждане на паркинг“ в УПИ II – за паркинг в кв. 136 по плана на гр. Aйтос...
Община Айтос уведомява гражданите, че на 23.08.2023г., 24.08.2023г. и 25.08.2023г. ще се извърши ларвицидна и имагоцидна обработка срещу комари в парк „Славеева река”, Градска градина и Гробищен парк – гр.Айтос.
Списък на длъжниците по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК
На основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява Шефие Айвазова, че...
На основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява Зоя Танева, че...
На основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява Есад Есад, че...
На основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява Емине Али, че...