• Айтос
  • Общината
Проект „Европейска гаранция за детето“ на УНИЦЕФ
Достъп до качествени услуги за приобщаващо предучилищно образование
КМЕТЪТ ВАСИЛ ЕДРЕВ С БЛАГОДАРСТВЕН АДРЕС ДО ПРОФ. ЛУКА ВЕЛЧОВ В БУКУРЕЩ
ПО ПОВОД ВИЗИТАТА НА КЛУБОВЕТЕ "МЛАДИ ВЪЗРОЖДЕНЦИ" В РУМЪНСКАТА СТОЛИЦА
ПЕТ УЧИЛИЩА ЗАЕДНО В "ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ"
ТРИЧАСОВА ПРОГРАМА НА ЗАКЛЮЧИТЕЛНАТА ЧАСТ НА ПРОЕКТА
С БЕБЕ ЛАМЧЕ ПОСРЕЩНА ИЗГРЕВА НА 1 ЮЛИ ЗООПАРК-АЙТОС
Добро предзнаменование! Бебето се роди с първите лъчи на слънцето
„УСМИХНИ СЕ ЗЕМЯ - БЪДЕЩЕТО ТИ Е В СИГУРНИ РЪЦЕ!”
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ОБЩИНА АЙТОС ПО ПРОЕКТ № CB005.2.12.011 „ПОДОБРЯВАНЕ ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА В ОДРИН И АЙТОС“ ПО ПРОГРАМАТА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ИНТЕРРЕГ-ИПП БЪЛГАРИЯ-ТУРЦИЯ 2014-2020
ВИПУСК 2022 СЕ ДИПЛОМИРА! НА ДОБЪР ЧАС!
УДОСТОИХА 55 ОТЛИЧНИЦИ С ПОЧЕТЕН ПЛАКЕТ И ДИПЛОМ
#ЗАДОБРОТО И РОТАРИ-ТРИАДИЦА НАДГРАЖДАТ ПРОЕКТ #СВЕТУЛКА В МБАЛ АЙТОС
Детско отделение получи дарение и от Ротари клуб -Айтос
СЪВЕТЪТ ЗАСЕДАВА НА 29 ЮНИ
ВИЖТЕ ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ДНЕВЕН РЕД!
Представиха детско издание за Левски
Потомци на Апостола на среща с айтозлии във Военния клуб
ИСТОРИЧЕСКИ МАЧ ЗА ЮБИЛЕЯ
С ЛЕГЕНДИ НА ФК "ВИХЪР" - АЙТОС
Допълвам заповед №РД-08-30/10.01.2022г.
Уведомление за инвестиционно предложение от Ахмед Карамахмуд ...
Община Айтос съобщава Гергана Стоименова и Светлана Стоименова от гр. София, на Драгни Драгнев от гр. Бургас и на Пенка Георгиева от гр. Айтос, че...
Община Айтос съобщава на Ненко Ненчев и Елена Желева от гр. Айтос на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, че...
На основание чл. 18 а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява Ариф Ментеш, че...
Със заповеди на Кмета на Община Айтос е допуснато изготвянето на проект за...
Община Айтос съобщава на „Креатив-3“ ООД - гр. Айтос, че...
Община Айтос съобщава на Стойка Георгиева на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, че...
Община Айтос осигурява обществен достъп до Проект на Програма за опазване на околната среда на Община Айтос за периода 2021-2028 г....
Уведомление за инвестиционно предложение от Метин Бейсимов ...