• Айтос
  • Общината
Училищните директори ще имат достъп до регистър на наркоразпространителите
СЪОБЩАВА ПРЕССЛУЖБАТА НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Мариана Димова – Зам.кмет на Община Айтос изпълнява правомощията на Кмет на Община Айтос
Съгласно Заповед № РД-08-749/25.09.2023 г, на Кмета на Община Айтос
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ Е ВЗЕЛ 643 РЕШЕНИЯ ОТ НАЧАЛОТО НА МАНДАТА ДО АВГУСТ 2023 Г.
С добра работа през мандата се поздрави Съветът на последното си заседание .
ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА НА МИГ-АЙТОС ЗА "ВОДЕНО ОТ ОБЩОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ"
Сключени са 21 административни договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по всички мерки на Стратегията за Водено от общностите местно развитие, на обща стойност 3 602 201,11 лв.
Кметовете на град Айтос в периода от 1878 г. до 1943 г.
Време е да си спомним за тези забравени общественици
14 партии, национални и местни коалиции и инициативни комитети са регистрирани за участие в местните избори в Община Айтос
От 19 септември започна регистрацията на кандидатските листи за кметове на кметства, кметове на общини и общински съветници. Срокът е 26 септември до 17 часа.
С водосвет, тържествен ритуал и празник на детските градини откриха ДГ "Слънце" в Айтос
Поздрав на кмета Васил Едрев към общността на новооткритата детска градина
ЧЕСТИТ ПЪРВИ УЧЕБЕН ДЕН И УСПЕШНА 2023/2024 УЧЕБНА ГОДИНА!
НА ДОБЪР ЧАС!
Общински център за социални и здравни услуги – Дом за стари хора към Община Айтос, уведомява...
Община Айтос, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица за „Изграден каптаж „Ляската”...
Община Айтос съобщава на Тонка Вълчева Димова от с. Караново, община Айтос на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ
Община Айтос съобщава на Филиз Тюрхан Шефик от гр. Айтос на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, че с Протокол №6/12.04.2017
На основание чл.97, ал.2 от Закона за опазване на околната среда и чл.17 от НУРИОВОС, "ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР" ЕАД УВЕДОМЯВА всички заинтересувани физически и юридически лица...
Уведомление за инвестиционно предложение от Живко Тодоров Добрев
Уведомление за инвестиционно предложение от Пламен Стефанов Янков
Уведомление за инвестиционно предложение от” Галин Христов- Айтос” ЕООД
Уведомление за инвестиционно предложение от Мийрем Фикри Салим...
Уведомление за инвестиционно предложение от Джулия Хари Артинова...