• Айтос
  • Общината
ОБЩИНСКИ КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ „МОЯТА БЪЛГАРИЯ 2024“
КЛАСИРАНЕ
ГОРСКОТО СТОПАНСТВО И ОБЩИНАТА ОТРАНО ТЪРСЯТ РЕШЕНИЯ - КАК ДА СЕ ИЗБЕГНАТ БЪДЕЩИ ПРОБЛЕМИ С ДОСТАВКАТА НА ДЪРВА
Новият директор на ДГС-Айтос Георги Николов на среща с кмета Васил Едрев и кметовете на населени места
НАД 120 ДЕЦА И МЛАДЕЖИ СКАЧАХА НА ОБЩИНСКОТО СЪСТЕЗАНИЕ „ЛЪВСКИ СКОК 2024“
Лъвският скок 2024 е на Емил Филипов Филипов- 290 см
Близо 7 млн. лв капиталови разходи в бюджет 2024
Общината изготвя на над 30 нови проекта за строителство и реконструкция
140 УЧЕНИЦИ УЧАСТВАХА ВЪВ ВОЛЕЙБОЛНИ ИГРИ 2024
Отборите на двете средни училища продължават надпреварата на Областния етап в Бургас
ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ ЗА 900 ХИЛ.ЛВ, - ИНВЕСТИЦИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА
Осигурени са средства за нови спортни площадки в пет общински училища
Заупокойна молитва и детски стихове в храма за 151 години от гибелта на Апостола
Заупокойна молитва и детски стихове в храма за 151 години от гибелта на АпостолаНа 19 февруари, деца и учители, родители, директори, граждани и ученици препълниха с цветя и вълнение храм "Св. Димитър" в Айтос. Заупокойна молитва в памет на
АНТИСПИН кампания по повод 14 февруари
Във връзка с организиране на АНТИСПИН кампания по повод 14 февруари на територията на всяка една община в област Бургас ще бъде разположен мобилен екип
ОБЩИНА АЙТОС С НОВ БЮДЖЕТ 2024 – ПРИЕХА ГО С 21 ГЛАСА „ЗА“
ПЕТИМА СЕ ВЪЗДЪРЖАХА, ЕДИН ГЛАСУВА „ПРОТИВ“
ДЕЦАТА НА АЙТОС РИСУВАТ - „АПОСТОЛЕ, ТИ ПРИМЕР СИ ЗА НАС!“,
СРЕЩА С ПИСАТЕЛКАТА ИВЕЛИНА РАДИОНОВА НА 16 ФЕВРУАРИ
Уведомление за инвестиционно предложение от Митко Генчев Атанасов
Община Айтос съобщава на Гюлбахар Байрям Хасан и Хюсни Исмаил Хасан от с. Карагеоргиево, община Айтос на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, че...
Община Айтос съобщава на Джемина Кадир Рамаданова, Рамис Кадиров Рашидов, Ани Кирова Русева и Рафет Кадир Рашид от гр. Айтос, че със заповед № РД-08-58/25.01.2018 г. на Кмета на Община Айтос е одобрен ПУП- ПРЗ (План за регулация и застрояване) за УПИ VІ-3570 и ХІІ-3570, кв. 190 по плана на гр. Айтос.
Община Айтос съобщава Иринка Петрова Славова от гр.Бургас, че...
Уведомление за инвестиционно намерение от Златина Георгиева Чилева...
Уведомление за инвестиционно намерение от Йорданка Тодорова Тодорова...
Община Айтос съобщава на Вяра Иванова Димова от гр. Варна, че ...