• Айтос
  • Общината
Честит празник на мюсюлманите от община Айтос!
Поздрав на кмета Васил Едрев към мюсюлманската общност за Курбан Байрам!
На 31 юли стартира ремонтът на Айтоския проход
Инвестицията е за над 24,3 млн. лв.
КМЕТЪТ ОТЧИТА ПРЕД ГРАЖДАНИТЕ И СЪВЕТА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ ПОЛУГОДИЕТО НА 2020 Г.
Към отчета има приложения, които съдържат пълното наименование на обектите общинска собственост, наемателите и ползвателите, сроковете на договорите за наем и постъпилите средства в общинския бюджет от управлението на имотите общинска собственост.
Подписаха договор за финансиране на втори общ проект на Айтос и Одрин по Програма ИНТЕРРЕГ
Алятин Ур - Генерален секретар на Специализираната администрация на Одрин: "Айтос има чудесен екип и професионално работеща администрация"
Десетото заседание на Общински съвет - Айтос при засилени мерки за превенция
Ще се проведе на 30.07.2020 г. /четвъртък/ от 9.30 часа
Искат преобразуване на целодневната група в полудневна в с. Черноград
Причината - невъзможността да бъде осигурен минималният брой деца, съгласно изискванията
С кампания на открито, ДБТ-Айтос помага на търсещи работа и работодатели, засегнати от кризата
Информационна кампания на открито организира на 23 юли т.г. Дирекция "Бюро по труда" - Айтос
Общинският съвет ще заседава на 30.07.2020 г.
Вижте предварителния дневен ред
Откриха пречиствателната станция-първата в историята на Айтос!
ИНВЕСТИЦИЯТА Е ЗА НАД 18 000 000 ЛВ
Община Айтос се присъединява към кампанията за опазване на българската гора и природа на Министерство на земеделието и храните и Изпълнителна агенция по горите.
ВАЖНО за лицата с трайни увреждания на територията на Общината, които получават месечна добавка за социална интеграция по чл.42 от ЗИХУ и чиито експертни решения на ТЕЛК/ НЕЛК са с пожизнен срок на действие
От ЗП Катерина Димитрова Кабакова – гр.Бургас, ж.к. „Лазур” бл.41, вх.3, ет.3
Във връзка с изпълнение на проект «Интегрирани услуги за социално включване на деца до 7 години и техните семейства от община Айтос"...