• Айтос
  • Общината
Кметът Васил Едрев: Приемам символа на кметската институция с увереност и отговорност
ИЗБАРНИТЕ В НОВАТА МЕСТНА ВЛАСТ ПОЛОЖИХА КЛЕТВА
ИЗБРАНИТЕ КМЕТОВЕ И ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ ПОЛАГАТ КЛЕТВА НА 9 НОЕМВРИ 2023 Г.
Областният управител Пламен Янев свиква първото заседание на Общински съвет - Айтос в 10.30 часа
ОБЩИНСКИ КОЛЕДАРСКИ ПРАЗНИК АЙТОС 2023
ОРГАНИЗАТОРИ ОБЩИНА АЙТОС И НЧ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ 1869"
13 села си избраха кмет, блотажи ще има в две - Карагеоргиево и Дрянковец
Резултатът след първия тур - ГЕРБ с кметове на 9 села, ДПС спечели в 4.
НОВИТЕ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ НА АЙТОС, МАНДАТ 2023-2027
ПП ГЕРБ с 13 съветници, ДПС с 8 избрани, три, нови за Айтос политически сили в местния парламент
НА ПЪРВИ ТУР, ЧЕТВЪРТИ МАНДАТ ЗА КМЕТА ВАСИЛ ЕДРЕВ
62.49% доверие получи старият, нов кмет на Община Айтос
АЙТОС ПРАЗНУВА ДЕНЯ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ
Айтозлии почетоха с цвете и поклон първоучителя Господин Димов Бъчеваров
ДИМИТРОВДЕН 2023
ВИЖТЕ ПРАЗНИЧНИЯ АФИШ!
Училищните директори ще имат достъп до регистър на наркоразпространителите
СЪОБЩАВА ПРЕССЛУЖБАТА НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Мариана Димова – Зам.кмет на Община Айтос изпълнява правомощията на Кмет на Община Айтос
Съгласно Заповед № РД-08-749/25.09.2023 г, на Кмета на Община Айтос
Община Айтос съобщава на Янко Янков от гр. Айтос, че...
Община Айтос уведомява гражданите, че във връзка с очаквано увеличение на кърлежовите популации на 15.04.2024г., 16.04.2024г. и 17.04.2024г. ще се извърши пръскане срещу кърлежи в зелените площи в гр.Айтос.
На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда - ЗООС, съгласно разпоредбите на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – НУРИОВОС
Oбщина Айтос обявява следното инвестиционно предложение „Изграждане на складови помещения и офиси в ПИ с идентификатор 00151.166.21 по КК на гр. Айтос, местност „Могилата“, община Айтос, с възложител Осман Осман.
Заповед мерки Африканска чума по свинете
На основание чл.26, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове, на всички заинтересовани граждани и организации се предоставя 30-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение
Община Айтос съобщава на Кемал Шефкет, гражданин на Кралство Швеция, че със заповед № РД-08-226/02.04.2024 г. на Кмета на Община Айтос е одобрено ПУП-ПРЗ за УПИ ХVІІ-3333, кв. 185 по плана на гр. Айтос.
Обява до заинтересованите лица и общественост
Община Айтос уведомява гражданите, че на 03.04.2024г. и 04.04.2024г. ще се извърши ларвицидна и имагоцидна обработка срещу комари