• Айтос
  • Общината
ОБЩИНА АЙТОС ПРЕДЛАГА НОВА УСЛУГА
СЪБИРАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АЙТОС
ПРОЕКТЪТ ЗА БЮДЖЕТ-2021 НА ОБЩИНА АЙТОС Е СЪС 7,5 МЛН.ЛВ НАД БЮДЖЕТА ЗА 2020 Г.
ОБЩИНА АЙТОС Е ФИНАНСОВО СТАБИЛНА, НЯМА ДА ПОЕМА ДЪЛГОВЕ ПРЕЗ 2021 Г.
АЙТОС ОТБЕЛЯЗА ТЪРЖЕСТВЕНО 143 ГОДИНИ ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО СИ
гГост на тържествения ритуал беше Владимир Александрович Климанов - Генерален консул на Руската Федерация в гр.Варна
Общински конкурс "МОЯТА БЪЛГАРИЯ 2021"
"ЗА БЪЛГАРИЯ – СЪКРОВЕНО"
ОБЩИНСКО СЪСТЕЗАНИЕ ”ЛЪВСКИ СКОК 2021"
ПО ПОВОД 148 ГОДИНИ ОТ ГИБЕЛТА НА АПОСТОЛА НА СВОБОДАТА ВАСИЛ ЛЕВСКИ
Покана за публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Айтос за 2021 г.
Кметът на Община Айтос, на основание чл.84, ал. 6 от Закона за публичните финанси, отправя покана към жителите на общината, представители на бизнеса , НПО и всички заинтересовани страни за публично обсъждане на проекта на бюджет за 2021 г.
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ЩЕ ЗАСЕДАВА НА 29 ЯНУАРИ 2021 Г.
При засилени мерки за превенция
190 двойки си казаха "да" в Община Айтос през 2020 г.
334 са починали през годината
101 учители и служители в образованието готови да се ваксинират
В СУ "Христо Ботев" и ОУ "Христо Ботев"с. Пирне - най-активни - желаещите са близо 50%
Настоящият списък е в сила за периода от 16.09.2021 г. до 01.10.2021 г.
„РЕНЮЪБЪЛ ЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ“ ООД уведомява заинтересованото население, по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение:...
Уведомление за инвестиционно предложение от Тодор Стефанов Павлов
Собственици на домашни любимци са длъжни да подадат заявление по образец за вписване на кучетата в публичен регистър в община Айтос.
„Еко пречистване“ ЕООД уведомява заинтересованото население, по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение:...
На основание чл. 18 а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява Денис Салим, че...
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС по приложение №2 към чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда...
Във връзка с изплащане на обезщетения дължими на собствениците на поземлени имоти на територията на община Айтос...
Община Айтос уведомява гражданите, че на 17.08.2021г., 18.08.2021г. и 19.08.2021г. ще се извърши пръскане...