• Айтос
  • Общината
ОБЩИНА АЙТОС И ВОЕНЕН КЛУБ - АЙТОС
ОРГАНИЗИРАТ ПРОЖЕКЦИЯТА НА ФИЛМА „ШЕСТ ПОДВИГА ЗА СВОБОДАТА“, ПОСВЕТЕН НА ГОДИШНИНАТА ОТ ИЗБУХВАНЕТО НА АПРИЛСКОТО ВЪСТАНИЕ
Общински пролетен празник на младостта и фолклора - “От Цветница – до Гергьовден 2023”
В облачния 6 април, слънце огря сцената, на която децата на Айтос показаха, че с много талант продължават българските народни традиции
Строителният бранш също ще може да кандидатства за над 1.6 млрд. лв.
По Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“
ОБЩИНАТА ГОТВИ ПРОЕКТ ЗА ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ - АЙТОС
Целта е реконструкция и модернизация на съществуващата материална база
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!
ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР,
СЪВЕТЪТ ЗАСЕДАВА НА 30.03.2023 Г.
ПРЕДВАРИТЕЛНИЯТ ДНЕВЕН РЕД
Министър Пулев: Почти 100 фирми от Oбласт Бургас ще получат средства от Плана за възстановяване и устойчивост
ПРЕСЦЕНТЪР Министерство на иновациите и растежа <
ПЪРВА КОПКА НА СТРОИТЕЛЕН ОБЕКТ ПО ПРОЕКТ НА ОБЩИНА АЙТОС
БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ЖИЛИЩЕН КВАРТАЛ НА ГРАД АЙТОС
На основание чл. 95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда, във връзка с чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Айтос обявява инвестиционно предложение за „Устойчиво адаптиране на националната електропреносна мрежа - GREENABLER - трансформация на мрежа 220 kV към ниво на напрежение 400 kV“ с възложител „Eлектроенергиен системен оператор“ ЕАД.
Заповед относно отмяна на режим на питейната вода в с. Раклиново, община Айтос.
Списък на длъжниците по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК
Предложенията и становищата следва да се представят в деловодството на община Айтос в Центъра за административно обслужване на адрес: гр.Айтос, ул.”Цар Освободител” № 3 или на следния имейл адрес: [email protected]
Община Айтос съобщава на Йордан Тодоров, Цанка Джамбазова от гр. Айтос и на Айшегюл Халил от гр. Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, че...
Списък на длъжниците по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК
На основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява Айтюл А. Йълмаз, че...
Обява за среща за обществено обсъждане
Уведомление от Община Айтос по по чл. 4 , ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение: „Основен ремонт на улици в гр.Айтос - Подобект 1. от о.т. 39 до о.т. 38-ул. „Чудни скали“ и Подобект 2. от о.т. 52 до о.т. 2053“- улица между улици „Ради Боруков“ и „Чудни скали“...