• Айтос
  • Общината
120 Ботевци в партиотичен проект - „Една армия, една дружина, един град”
Ученици и ръководители презентираха проекта пред кмета Васил Едрев и екипа му
Търси се художник #Светулка, за да превърне детското отделение – Айтос в приказен свят
МБАЛ Айтос ЕООД кандидатства и получи одобрение да е сред първите детски отделения #Светулки.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - АЙТОС ЩЕ ЗАСЕДАВА НА 30 НОЕМВРИ ПРИСЪСТВЕНО
ВИЖТЕ ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО
Д-р Феим Мурад за предизвикателството да си тет-а-тет със заразата, ежедневно
За работата на МЦ І ЕООД - Айтос в условията на четвъртата COVID вълна
ЗА ЗАЩИТЕНА И ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА!
КАМПАНИЯ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ОТРАБОТЕНИ МАСЛА.
Кампания за разделно събиране на излезли от употреба гуми от домакинствата
Организира Община Айтос
МИНИСТРИТЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА И НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО РЕГЛАМЕНТИРАХА ТЕСТВАНЕТО В УЧИЛИЩЕ
Актуализирани Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата
Информация за получаването на изборните книжа и материали на 13.11.2021 г./събота/
ДО УЧАСТНИЦИТЕ В СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ
Теленор България” ЕАД уведомява заинтересованото население, съгласно изискванията на чл.4, ал.2 на Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционното си намерение да изработи ПУП-ПЗ...
Община Айтос съобщава на Фидаил Ферат Касим от с.Череша, Община Руен и на Фатме Сюлейман Ереджеб от гр.Бургас...
ПЛАН за паша в Община Айтос за стопанската 2016/2017 год.
Във връзка с последните изменения на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи относно ползването на общински мери и пасища, Община Айтос уведомява всички собственици и ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни...