• Айтос
  • Общината
ПО ОБЩИНСКИ ПРОЕКТ, 194 250 ЛВ ЗА РЕМОНТИ В "ГЕНГЕР"
Община Айтос и МИГ-Айтос сключиха трети, пореден договор за финансиране на проекти към Стратегията за ВОМР
ПРЕДПРОЛЕТНО. ГРИЖИ ЗА ЗЕЛЕНАТА ИНФРАСТРУКТУРА
НОВИ КОШЧЕТА И ПЕЙКИ В ПАРКА, ДРЪВЧЕТА НА РЕНОВИРАНИ УЛИЦИ, ПРЕОБРАЗЕНА ЗОНА ЗА ОТДИХ НА "ГАРОВА"
ПО-ВАЖНИ ПРОЕКТИ, КОИТО ОБЩИНА АЙТОС ЩЕ ИЗПЪЛНЯВА ПРЕЗ 2021 Г.
Предстои работа по приоритетни проекти за над 8 000 000 лв
АЙТОС ПРАЗНУВА ОСВОБОЖДЕНИЕТО
На 3 март 2021 г., 11.00 ч., площад "Свобода"
Българска хранителна банка с първо дарение за Айтос
БХБ подписа договор с Община Айтос за безвъзмездно предоставяне на хранителни продукти
ПРИЕХА БЮДЖЕТ-2021 - КАТЕГОРИЧНО "ЗА" И АПЛОДИСМЕНТИ
Увеличиха с 20 хил. лв средствата за спортните клубове
ЗАПОЧНАХА УЛИЧНИ РЕМОНТИ В СЕЛАТА КАРАНОВО И СЪДИЕВО
ОСНОВНО РЕМОНТИРАТ И ТРЕТОКЛАСНИЯ ПЪТ АЙТОС-КАРАНОВО
Гласуват бюджет-2021 на Община Айтос, на 25.02.2021 г.
На присъствено, ХVІІ-то заседание на Общински съвет - Айтос
ЛЪВСКИ СКОК 2021 - 18.02.2021 Г.
ВИЖТЕ КЛАСИРАНЕТО!
Настоящият списък е в сила за периода от 16.09.2021 г. до 01.10.2021 г.
„РЕНЮЪБЪЛ ЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ“ ООД уведомява заинтересованото население, по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение:...
Уведомление за инвестиционно предложение от Тодор Стефанов Павлов
Собственици на домашни любимци са длъжни да подадат заявление по образец за вписване на кучетата в публичен регистър в община Айтос.
„Еко пречистване“ ЕООД уведомява заинтересованото население, по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение:...
На основание чл. 18 а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява Денис Салим, че...
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС по приложение №2 към чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда...
Във връзка с изплащане на обезщетения дължими на собствениците на поземлени имоти на територията на община Айтос...
Община Айтос уведомява гражданите, че на 17.08.2021г., 18.08.2021г. и 19.08.2021г. ще се извърши пръскане...