• Айтос
  • Общината
Покана за участие в обществено обсъждане на План за УСТОЙЧИВА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ на община Айтос за периода 2023-2030 г.
Кметът на Община Айтос, отправя покана към жителите на общината, представители на бизнеса, НПО и всички заинтересовани страни за публично обсъждане на Плана за устойчива градска мобилност (ПУГМ) на община Айтос за периода 2023-2030 г.
ПРОГРАМАТА ЗА М. МАЙ 2023 Г
ОБЩИНА АЙТОС
Община Айтос и ЕКОПАК България наградиха труда и старанието на училищата и децата в инициативата „Градска рециклиада“
Общо 1200 кг пластмасови бутилки и метални кенове събраха за рециклиране айтоските училища
5 298 885 лв капиталови разходи планира за 2023 г. Община Айтос
Кметът Васил Едрев предложи, а Общинският съвет одобри разчетите за капиталови разходи през 2023 г.
ОБЩИНА АЙТОС В КАМПАНИЯТА "ГРАДСКА РЕЦИКЛИАДА"
Огромни количества пластмасови бутилки и алуминиеви кенове събраха общинските училища
ДВАМА ШАМПИОНИ, ОТБОРНА КУПА И ОСЕМ МЕДАЛА ЗА МАЛКИТЕ БОРЦИ
ОТ РЕПУБЛИКАНСКИЯ ТУРНИР В ЛОЗНИЦА
Обработка срещу влечуги на 24 април
В парк „Славеева река“ и Градска градина - Айтос.
"ШЕСТ ПОДВИГА ЗА СВОБОДАТА"
АЙТОС ОТБЕЛЯЗВА 147 Г. ОТ АПРИЛСКОТО ВЪСТАНИЕ
Обработка срещу комари в Айтос
На 12 и 13 април 2023 г.
ОБЩИНА АЙТОС И ВОЕНЕН КЛУБ - АЙТОС
ОРГАНИЗИРАТ ПРОЖЕКЦИЯТА НА ФИЛМА „ШЕСТ ПОДВИГА ЗА СВОБОДАТА“, ПОСВЕТЕН НА ГОДИШНИНАТА ОТ ИЗБУХВАНЕТО НА АПРИЛСКОТО ВЪСТАНИЕ
Заповед относно отмяна на режим на питейната вода в с. Раклиново, община Айтос.
Списък на длъжниците по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК
Предложенията и становищата следва да се представят в деловодството на община Айтос в Центъра за административно обслужване на адрес: гр.Айтос, ул.”Цар Освободител” № 3 или на следния имейл адрес: [email protected]
Община Айтос съобщава на Йордан Тодоров, Цанка Джамбазова от гр. Айтос и на Айшегюл Халил от гр. Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, че...
Списък на длъжниците по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК
На основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява Айтюл А. Йълмаз, че...
Обява за среща за обществено обсъждане
Уведомление от Община Айтос по по чл. 4 , ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение: „Основен ремонт на улици в гр.Айтос - Подобект 1. от о.т. 39 до о.т. 38-ул. „Чудни скали“ и Подобект 2. от о.т. 52 до о.т. 2053“- улица между улици „Ради Боруков“ и „Чудни скали“...
Община Айтос уведомява Севдалин Митков, че...